Kalite Politikamız

  • Ürünlerimizin kalite ve ilgili standartlara uygunluğu dışında performans ve güvenilirliği sağlaması kalite politikamızdır.
  • Kalite “Kontrol edilmez, üretilir” prensibini tüm personelimizle benimsemek.
  • Personel gelişmesini ve buna bağlı olarak verimliliği arttırmak amacıyla, eğitim ve motivasyon faaliyetlerine gereken önemi vermek.
  • Küresel rekabet ortamında, en uygun maliyet ve kalitede ürün ve hizmetleri müşteriye ulaştırarak rekabet gücümüzü arttırmak.
  • Gerçekleştirdiğimiz tüm üretim faaliyetlerde, çevreyi koruma ve toplum menfaatlerini kollama ilkesini benimsemek.
  • Müşteri beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri en iyi koşullarda ve zamanında sunarak koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak.
  • Gelişen ve değişen üretim şartlarına paralel olarak kalite yönetim sistemimizde sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkelerimizdir.